Matrikulaziorako argibideak

izen_emate_infografia

>>> Irudia tamaina handiagoan deskargatzeko, egin klik hemen.

 

1. IZEN-EMATEA

Izen-ematea online egin behar da, 2024ko martxoaren 4tik apirilaren 9a bitarteko epean (biak barne). Horretarako, sakatu webgune honetako goiburuaren azpiko IZENA EMAN botoia. Web-formulario batera eramango zaitu, beharrezko informazioa sar dezazun eta dokumentazioa igo dezazun: espediente akademikoa eta hizkuntza-agiriak.

1.1 Espediente akademikoa

Masterrean sartu ahal izateko, graduondoko ikasketetarako gaitzen duen unibertsitate-titulu ofizial bat behar da (graduatu, lizentziatu, diplomatu, ingeniari edo arkitekto titulua), urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretuak eta Hezkuntzari buruzko 2/2006 Lege Organikoak xedatutakoaren arabera.

Izen-ematea kontuan hartzeko, igotzen duzun espedienteak batez besteko nota zehaztuta eduki behar du derrigorrez. UPV/EHUko ikasleen kasuan, espediente ofizialik gabe ere, nahikoa da GAURetik jaitsitako egiaztagiri bat igotzea (beti ere, titulazioa zein den, ikasgai guztiak eta batez besteko nota jasotzen baditu).

Espezialitate bakoitzak sarbide zuzeneko titulazio-zerrenda bat dauka (ikus hemen hiru zerrendak). Zure titulazioa zerrendan agertzen ez bada edo zure titulazioari dagokion espezialitatea ez den batean eman nahi baduzu izena, jarri gurekin harremanetan.

OHARRA: ikasketak amaituta izan ez arren, badago aukera Masterrean izena emateko, baldin eta matrikula egiten den unerako titulua lortu bada.

1.2 Euskara-agiria

Masterrean sartu ahal izateko, B2 mailako agiria behar da gutxienez.

Nolanahi ere, komeni da gogoraraztea hau euskarazko Master Ofizial bat dela eta, ikasgaiak gainditu ahal izateko, behar-beharrezkoa dela ulermen eta adierazmen maila ona izatea. Beraz, kontuan hartu, B2 edo C1 mailako agiria izanik ere, Masterrean zehar ez dela onartuko gutxieneko euskara mailarik ez duen lanik (hizkuntza akats sistematikoak dituenik edo behar bezala ulertzeko modukoa ez denik). Euskara maila kaskarra izatea nahikoa arrazoitzat joko da entregatutako lanak gainditutzat ez emateko.

OHARRA: unibertsitate ikasketak euskaraz egin badira eta espedientean hori argi adierazita badago, nahikoa da espedientea eranstearekin.

1.3 Atzerriko hizkuntzako agiria

Atzerriko hizkuntzaren batean B1 mailako agiria behar da gutxienez. Atzerriko hizkuntzen ziurtagiri hauek bakarrik onartuko dira: ACLES TAULA eta CRUE Hizkuntza-Mahaiak.

OHARRA: izen-ematea egin daiteke atzerriko hizkuntzaren agiririk gabe ere, baina erreklamazio epea amaitu baino lehen aurkeztu behar da.

1.4 Izen-ematearen tasa

Izen-ematea onartzeko, 20€-ko ordainketa egin behar da. Diru hori kudeaketa-gastuetara bideratzen da, eta ez da itzultzen (ez Masterrean onartutakoen kasuan, ez eta kanpoan geratzen direnen kasuan ere).

 

2. EBAZPENA ETA BERRESPENA

Behin izena emateko epea itxitakoan, eskaera guztiak aztertuko dira, eta behin-behineko baztertuen zerrenda argitaratuko da. Baztertutako eskaeren arrazoia zehaztuko da, eta erreklamazio-epe bat zabalduko da (besteak beste, dokumentazioa osatzeko). Epe hori amaitutakoan, lehenbizi baztertuen zerrenda eta hurrena  onartuen zerrenda eta itxaron-zerrenda argitaratuko dira.

Merituak barematzeko, bi ezaugarri hauek hartuko dira kontuan:

 • Titulazioaren egokitasuna Masterreko espezialitaterako (espezialitateren batean plaza hutsak geratuz gero, beste titulazio batzuetako ikasleen eskaerak ere aztertuko dira)

 • Espedienteko batez besteko kalifikazioa

Onartuen zerrendan bazaude (eta Masterra gurekin egin nahi baduzu), zure eskaera berretsi beharko duzu maiatzaren 13tik 15era bitarteko epean. Berrespena ontzat eman dadin, nahitaezkoa izango da 200€ko ordainketa burutzea, matrikularen aurrerapen gisa (matrikularen prezio osotik deskontatuko dena). Epearen barruan plaza berresten ez dutenak edo ordainketa burutzen ez dutenak, automatikoki zerrendatik kanporatuak izango dira.

Itxaron-zerrendan bazaude, egon e-mailari adi, plaza hutsak izan ahala zerrendatik tiraka joango gara eta.

 

3. MATRIKULA

Maiatzaren 31n behin betiko zerrendan onartuta bazaude, egun eta ordu bat emango zaizu matrikula egiteko (ekaina eta uztaila bitartean). Matrikula aurrez aurre egin behar da, Eibarko Markeskoa Jauretxean, UEUren Egoitza Akademikoan.

3.1 Matrikula-aukerak zehaztea

Matrikula-egunaren aurretik, formulario bat betetzeko eskatuko zaizu, zure aukeren berri emateko: ohiko ibilbidea ala Berrikuntza Ikasgelan ibilbidea egin nahi duzun, matrikula osoa ala partziala egin nahi duzun, eta hautazko zein ikasgai egin nahi dituzun.

Ibilbidea: ohikoa ala Berrikuntza Ikasgelan

Bi ibilbide eskaintzen ditugu Masterrean, eta horietako zein egin nahi duzun zehaztu beharko duzu (informazio guztia, Programa atalean):

  • Ohikoa, hamalau ikasgaiz (42 ECTS), sei asteko praktikaldi batez (12 ECTS) eta MALaz (6 ECTS) osatua.

  • Berrikuntza Ikasgelan ibilbidea, hamabi ikasgai (36 ECTS) egin ondoren alderdi praktikoan gehiago sakontzeko aukera ematen duena: sei asteko praktikaldiaz gain (12 ECTS), beste bi astez ikastetxe bateko berrikuntza-proiektu erreal batean parte hartzen da (6 ECTS), eta proiektu horrekin lotuta egiten da MALa ere (6 ECTS).

Matrikula osoa ala partziala

Masterrak ikasturte bateko iraupena badu ere, badago aukera bi ikasturtetan egiteko (lanean ari direnentzat, adibidez, 60 ECTSko lan-karga handiegia izan bailiteke lan-orduez kanpo egiteko). Hala egin nahi izanez gero, matrikula partziala egin beharko duzu. Aukera posible batzuk jaso ditugu hemen:

  • Lehen urtean ikasgai guztiak egitea (42 ECTS) eta, bigarrenean, Practicuma eta MALa (18 ECTS). Ikasgai guztiak lehen urtean gaindituz gero, bigarrenean praktikak udazkenean egiteko aukera dago (urri amaieratik abendura).

  • Lehen urtean lan-kargaren erdia hartzea, 30 ECTS, eta bigarrenean beste erdia. Banaketa  ondokoa litzateke: lehen urtean Modulu Generikoa osorik (18 ECTS) eta Modulu Espezifikoei dagozkien irakasgaien erdiak (bi irakasgai egin beharrean aldiro bakarra hartuz). Bigarren urtean, falta diren ikasgaiak (12 ECTS) eta Practicuma eta MALa (18 ECTS).

  • Lehen urtean Modulu Espezifikoa III ez beste guztia egitea (36 ECTS) eta bigarrenerako uztea azken modulu espezifikoa, Practicuma eta MALa (24 ECTS).
  Beste matrikula aukera batzuk aztertu nahi izanez gero, jar zaitez gurekin harremanetan.

Hautazko ikasgaiak

Horrez gain, zein hautazko ikasgai egin nahi dituzun ere zehaztu beharko duzu (informazio guztia, goiko menuko Programa atalean). Hautazko ikasgaiak aurrera ateratzeko gutxieneko ikasle-kopurua 10ekoa da, eta gehienekoa, berriz, 30ekoa.

3.2 Aurkeztu beharreko dokumentazioa

Honako dokumentu hauek ekarri beharko dituzu matrikula-egunean:

 • NANaren fotokopia (edo, atzerritarren kasuan, pasaportearena)

 • Unibertsitate-ikasketen tituluaren fotokopia erkatua (edo fotokopia eta originala, bertan erkatzeko), ikasketa maila hauetako batena: gradua, diplomatura, lizentziatura, ingeniaritza teknikoa, ingeniaritza, arkitektura teknikoa eta arkitektura

 • Ikasketa horietako espediente akademikoaren fotokopia erkatua (edo fotokopia eta originala, bertan erkatzeko), batez besteko nota adierazita

 • Euskarazko agiriaren fotokopia erkatua (edo fotokopia eta originala, bertan erkatzeko), gutxienez B2 mailakoa

 • Atzerriko hizkuntzako agiriaren fotokopia erkatua (edo fotokopia eta originala, bertan erkatzeko), gutxienez B1 mailakoa

 • Karneterako tamainako argazki bat, atzeko aldean izen-abizenak idatzita

 • Behar izanez gero, prezio publikoetatik salbuetsita egoteko edo prezio murriztua onartzeko eskubidea egiaztatzen duten dokumentuak (informazio gehiago, 3.4 puntuan)

3.3 Prezioa

Masterraren prezioa kalkulatzeko, matrikulatutako kredituak biderkatu behar dira kreditu bakoitzeko prezioarekin (Master osoan matrikulatuz gero, prezioa 3.846 €-koa da). Kopuru horri gehitu behar zaizkio espediente-irekierari dagozkion gastuak, matrikula-gastu finkoak eta oinarrizko aseguruari dagozkionak, eta, 28 urtetik beherakoen kasuan, baita eskola-aseguruarenak ere.

 • Kredituko prezioa: 56,09€ (horietatik 16,09€ UPV/EHUko prezio publikoari dagozkio)

 • Espedientea irekitzea: 27,96€ (Masterrean lehen aldiz matrikulatzerakoan bakarrik)

 • Matrikula-gastu finkoak, oinarrizko asegurua barne: 30,68€

 • Eskola-asegurua (<28 urte): 1,12€

3.4 Bekak eta laguntzak

Matrikula finantzatzeko laguntza gisa, UEU-GOIn, bi zatitan egiten da kobrantza: lehen zatian (uztailean), matrikularen % 60 eta espediente-irekieraren gastuak; bigarrenean (urtarrilean), berriz, matrikularen gainerako % 40a.

Horrez gain, beste zenbait laguntza eskatzeko aukera ere badago. Murrizketa eskatu nahi izanez gero, baldintzak betetzen direla egiaztatzen duen agiriren bat ekarri beharko duzu matrikula-egunean; dirulaguntza ofizialen bat eskatu nahi izanez gero, berriz, hala jakinarazi beharko diguzu.

Murrizketak

Matrikularen prezio publikoa ordaintzetik salbuetsita egoteko edo prezio murriztua izateko aukerak UPV/EHUk zehaztutakoak dira (kontsultatu hemen).

(*) Murrizketen zenbatekoa Eusko Jaurlaritzak ezartzen duen prezio publikoen gainean ezartzen da.

Dirulaguntza ofizialak

Dirulaguntzen inguruko informazio osatuagoa, UPV/EHUren webgunean, hemen.

  • Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleentzat, Eusko Jaurlaritzaren Beka Orokorrak:

   • Unibertsitate mailako ikasketak eta goi-mailako beste ikasketa batzuk egiteko beka
   • Errendimendu handiko ikasleak saritzeko bikaintasun akademikoko beka
  • Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko ikasleentzat, MECDren Beka Orokorra

3.5 Aseguruak

Masterrean matrikulatzearekin batera, derrigorrezko aseguru hauek ere egiten dira matrikula-egunean bertan (automatikoki egiten ditugu, eta ez duzu aurrez ezer egin beharrik):

 • EHU ikasi. Derrigorrezkoa da ikasle guztientzat, adina edozein dela ere.

 • Eskola-asegurua. Nahitaezkoa da 28 urtetik beherakoentzat.