Matrikulaziorako argibideak

Masterrean sartu ahal izateko, graduondoko ikasketetarako gaitzen duen unibertsitateko titulu ofiziala behar da (graduatu, lizentziatu, diplomatu, ingeniari edo arkitektu titulua), urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretuak eta Hezkuntzari buruzko 2/2006 Lege Organikoak xedatutakoaren arabera.
 1. Izen-ematea eta matrikulazioa
 2. Merituen balorazioa
 3. Matrikulazioa: aurkeztu beharreko dokumentazioa
 4. Matrikulazioa: Hautazko irakasgaien esleipena
 5. Prezioa eta ordainketak
 6. Bekak eta laguntzak
 7. Aseguroa


1.- Izen-ematea eta matrikulazioa

Izen-ematea ONLINE egingo da 2021eko apirilaren 12tik maiatzaren 31ra bitarte (biak barne) webgune honetan bertan, goiburuaren azpian dagoen “izena eman” botoia sakatuta.

 

1.1.- Izen ematea: aurkeztu beharreko dokumentazioa:

 • Ziurtagiri Akademikoa, batezbesteko nota 1-10 baremoan adierazia
 • Atzerriko hizkuntza: B1 mailaren titulu baliokidea
 • Euskara: B2 mailako ziurtagiria

OHAR GARRANTZITSUAK:

 • Matrikula osoa edo partziala:
  • Izena ematerakoan, masterra urte bakarrean edo bitan egin nahi duzun aukeratu dezakezu. Bi urtetan egitekotan gure gomendiioa ondokoa da: lehenbiziko urtean irakasgaiak ateratzea (42 ECTS) eta, bigarrenean, practicuma eta Master Amaierako Lana (18 ECTS).
 • UPV/EHUko ikasleek ez dute ziurtagiri akademikoa aurkeztu behar, batez besteko nota ofizioz kontsultatuko baita. Kasu horretan, igo GAUR bidez lortutako espedientea edo haren pantaila-irudia.
 • Ikasketak amaituta izan ez arren, masterrean izena eman daiteke. Baldin eta matrikula egiterako ikasketak amaitu eta titulua eskatu izanaren frogagiria erakusten bada.
 •  Dokumentazioa:
  • Izena ematerakoan aipatutako dokumentazio guztia igo behar da.
  • Bidalitako dokumentazioarekin merituen balorazioa egingo da, onartuen zerrenda zehazteko. (ikusi atal honen 2. puntua)
 • Hizkuntzak:
  • Izena emateko momentuan atzerriko hizkuntzaren ziurtagiria aurkezterik ez badaukazu, ekainak 25 aurretik aurkeztu beharko duzu zeure kabuz.
  • Atzerriko hizkuntzen ziurtagiri hauek bakarrik onartuko dira: ACLES TAULA
  • Linguaskill bidez lortutako ziurtagiriak onartuko dira, baldin eta ACLESek eskatu bezala, zaintza presentzialarekin eginak badira. Informazio zehatzagoa: Cambridge Assesment. GOIk ez du bitartekari lanik egingo.
 • Izen-emate tasa:
  • Izen-ematea gauzatzeko, beharrezkoa da 20€ko ordainketa burutzea. Kopuru hori kudeaketa-gastuetara bideratua dago eta ez da itzuliko.
1.2- Eskaeraren ebazpena
 • Ekainaren 10ean jakinaraziko da eskaeraren ebazpena: onartuak, itxaron zerrendan geratu direnak eta baita baztertutako eskaerak ere, baztertzeko arrazoiarekin batera. Hautagai guztiek emialez jasoko dute eskaeraren ebazpena.
 • Ekainak 11tik 24ra bitarte (biak barne) erreklamazioak aurkezteko aukera izango da. Ekainak 29an, onartuen behin behineko zerrenda jakinaraziko du UEUk.
1.3.- Berrespena
Aldeko ebazpena jasoko duten hautagai guztiek, ekainak 30etik uztailak 6 bitarte,  euren plaza berretsi beharko dute.
 
1.4.- Onartuen zerrenda
Uztailaren 10ean onartutakoen behin betiko zerrenda argitaratuko da eta matrikulatzeko argibideak emango dira.

 
1.5.- Matrikulazioa
 • Matrikulatzeko eguna eta argibideak uztailaren 10ean argitaratuko dira.
 • Matrikulazioa aurrez aurre egingo da UEUren egoitza nagusian, Eibarren.
 • Ikusi 4 eta 5. ataleatan zehazten den dokumenatzioa eta hutazkoen esleipena.
2.- Merituen balorazioa

Eskaera guztiak merituen arabera ordenatuko dira eta hurrenkeraz osatuko da onartuen zerrenda, plaza guztiak osatu arte. Ondoko bi irizpideak hartuko dira kontutan:

 • Titulazioa: Masterrera sartzeko espezialitateari dagokion titulazioa. Plaza hutsak dauden espezialitateetan, dagokion espezialitaterako egokitasunik ez duten tituluak onartuko dira.
 • Espedientea: Graduko tituluaren espediente akademikoa.

3.- Matrikulazioa: aurkeztu beharreko dokumentazioa
 • NANaren fotokopia, edo pasaportearena atzerritarrek.
 • Lizentziatuaren, arkitektoaren, ingeniariaren, diplomatuaren, arkitekto teknikoaren edo ingeniari teknikoaren tituluaren fotokopia erkatua, edo fotokopia eta jatorrizkoa erkatzeko, edo titulua eskuratzeko tasak ordaindu duen agiri Titulua ez badago gaztelaniaz, euskaraz edo ingelesez idatzita, tituluaren zinpeko itzulpena aurkeztu beharko da.
 • Espedientea akademikoa batezbesteko nota adierazita 1-10 baremoan
 • Euskarazko ezagutza B2 mailakoa dela ziurtatzen duen titulu orijinala eta bere fotokopia edo fotokopia erkatua
 • atzerriko hizkuntzaren ezagutza B1 mailako dela ziurtatzen duen titulu orijinala eta bere fotokopia edo fotokopia erkatua
 • Karneterako tamainako argazki bat, atzeko aldean izen abizenak idatzita
 • Egoki izanez gero, prezio publikoetatik salbuetsita egoteko edo prezio murriztua ordaintzeko eskubidea egiaztatzen duten dokumentuak (ikusi hemen zeintzuk diren).
4.- Matrikulazioa: hautazko irakasgaien hautaketa eta esleipena
 • Hautaketa uztailaren 9tik 12ra egingo da.
 • Hautazkoetan onartutako ikasleen zerrenda matrikulazio-egunean zehaztuko da.
 • Hautazko irakasgai bat aurrera ateratzeko gutxieneko ikasle kopurua 10ekoa da eta gehienez 30 ikasle onartuko dira.
 • Hautazko irakasgaietarako plaza espedientearen notaren arabera esleituko da.
Ohar bereziak
 • Irakasgai bat euskaraz edo ingelesez egiteko aukera dagoenean:
  • Ingelesezko taldean 9 edo 9 baino ikasle gutxiago egonez gero irakasgaia euskaraz soilik eskainiko da.
 • “Berrikuntza Ikasgelan” ibilbideari dagokionez
  • Gehienez 12 ikasleko taldea onartuko da espezialitate bakoitzean.
  • Plaza espedientearen notaren arabera esleituko da.
5.- Prezioa
Masterraren prezioa kalkulatzeko, matrikulatutako kredituak eta kredituaren prezioa biderkatu behar dira. Master osoaren prezioa 3.960€ da. Emaitza horri espediente irekierari dagozkion gastuak gehituko zaizkio, Matrikula gastu finkoak, oinarrizko istripu-asegurua barne eta baita 28 urtetik beherakoentzako eskola asegurua ere.
 • Prezioa kredituko: 66€
 • Espedientea irekitzea: 27,96 € (masterrean lehenengo aldiz matrikulatzean baino ez).
 • Matrikula-gastu finkoak, oinarrizko istripu-asegurua barne: 30,68 €
 • Eskola asegurua: 1,12 €

 

 

UPV/EHUko

prezio publikoa

GOI

Ikastegi Atxikia

Murrizpen eta salbuespenak

Prezioa kredituko

20€/ECTS

66€/ECTS

Prezio publikoaren gainean ezarriko dira

Espedientea irekitzea

27,96€

Matrikula gastu finkoak

(ikasle aseguroa barne)

30,68€

Eskola aseguroa

(nahitaezkoa <28 urtekoentzat)

1,12€

 

6.- Bekak eta laguntzak
Beka ofizialak
 Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko ikasleentzat:
 • Beka Orokorra (Eusko Jaurlaritzarena).
  • Unibertsitate mailako eta goi-mailako beste ikasketa batzuk egiteko beka.
  • Errendimendu handiko ikasleak saritzeko bikaintasun akademikoko beka.
Euskal Herriko Autonomia Erkidegotik kanpoko ikasleentzat:
 • Beka Orokorra (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. MECD).
Matrikularen finantzazioa
UEU-GOIk matrikularen ordainketa inorentzat arazo izan ez dadin ondoko neurriak hartu ditu:
 • Matrikularen ordainketa 2 zatitan egingo da. Lehen zatiak matrikularen %60a eta espediente irekieraren gastuak estaliko ditu eta uztailean egingo da. Bigarren zatiak matrikularen %40a estaliko du eta urtarrilean egingo da.
 • Finantzazioari begira ikasleek ikasketak burutzeko maileguak lortzeko lehentasunezko baldintzak izango ditu Kutxabank-en eskutik, ikusi hemen baldintzak.
Bestalde, matrikula ordaintzetik salbuetsita egoteko edo prezioak murriztuta izateko eskubidea dute hauetako egoeraren batean daudenak:
 • Familia ugariak
 • Terrorismoaren biktima eta haien senideak
 • Desgaitasuna duen pertsonaren bat daukan familia
 • Genero-indarkeriaren biktima
 • Asilo-eskatzaileak, nazioarteko babesaren onuradunak eta aberrigabeak

Informazio gehigarria esteka honetan aurkituko duzu.

Oharra: Laguntza eta murrizketen zenbatekoa Eusko Jaurlaritzak ezartzen duen prezio publikoetatik hartzen da.

7.- Aseguroa
Ikasketa hauetan hauen dira nahitaezko aseguruak:
 • Eskola asegurua
  • 28 urte beherako ikasleentzat nahitaezkoa da eskola asegurua ordaintzea. Aseguru hau matrikula betetzean egiten da.
 • EHU Ikasl
  • Derrrigorrezkoa da ikasle guztientzako, edozein adina izanda ere, eta matrikularekin egiten da
  • Esteka honetan jasotzen da EZBEHAR bat izanez gero jarraitu beharreko protokoloa eta POLIZAri lotutako argibideak.